KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

 

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi KurulduKİYÜ- Kariyer Ofisi 2019 yılı itibarıyla öğrencilerimize ve mezunlarımıza daha etkin bir hizmet vermek amacıyla KPUAM olarak yenilenmiştir.

 

KİYÜ- KPUAM, Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına, liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi niteliklerine uygun işlere yerleşmelerine, kariyer danışmanlığı yoluyla yardımcı olmayı hedeflemektedir.

 

KİYÜ- KPUAM , Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve bölgenin önde gelen özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermeyi amaçlamaktadır.

 

KİYÜ- KPUAM, Üniversitemiz mezunlarına, çalışabilecekleri ulusal ve uluslararası istihdam alanlarını belirlemede ve bu alanlarda kariyer yapma konusunda yardımcı olacaktır.

 

Merkezin faaliyet alanları şunlardır: